Veilige omgeving met Kwink!

We doen er alles aan om kinderen een geweldige schooltijd te bezorgen. Daarvoor is een leuke, prettige groep de basis! Met de onlinemethode Kwink werken we actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en goede sfeer in de klas.

Grootschalig internationaal onderzoek wijst uit dat kinderen die bewust en planmatig aan sociaal-emotioneel leren werken met méér plezier naar school gaan. Dat is goed, want dan ervaren kinderen een veilige leer- en leefomgeving.

Regels en afspraken

Met behulp van de methode Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Aan het begin van het schooljaar spreken we in alle groepen regels af over hoe we met elkaar omgaan. Deze regels worden opgeschreven en in de klas opgehangen. Samen met de kinderen zorgt de leerkracht ervoor dat de regels worden nageleefd.

Verschillende werkvormen

Elke twee weken staat er voor alle groepen dezelfde ‘Kwink van de week’ centraal. In de weekopening wordt er aandacht besteed aan de Kwink van de week. Door middel van filmpjes, spelletjes, gespreksvormen en creatieve opdrachten werken kinderen aan het thema dat centraal staat. Kwink sluit daarnaast mooi aan bij Trefwoord, de methode die wij gebruiken voor ons godsdienstonderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.kwinkopschool.nl