Een veilige omgeving

We willen dat de basisschooltijd een leerzame én leuke tijd is voor uw kind. Uw zoon of dochter moet zich kunnen ontwikkelen in een gezellige, positieve sfeer en met plezier naar school gaan.

Maatjessysteem

Het maatjessysteem draagt bij aan de positieve sfeer op school. Kinderen uit groep 5 t/m 8 koppelen we aan kinderen uit groep 1 t/m 4. Vijf à zes keer per jaar doen zij met elkaar een schoolactiviteit. Oudere kinderen ontfermen zich dan over de kleinere kinderen en iedereen helpt elkaar. Zo scheppen we een sterke band tussen de kinderen.

Afspraken over omgang

Gedurende het schooljaar houden we vier vriendschapsweken, de eerste daarvan is de Vredesweek. In de Vredesweek maken we afspraken in de eigen groep hoe we om willen gaan met elkaar. Deze afspraken hangen het hele jaar in het lokaal en zijn ondertekend door alle leerlingen van de groep.

Gemeenschappelijke vieringen

In onze mooie aula met het grote podium houden we weekopeningen en maandvieringen. Deze zijn sociaal-emotioneel gezien van grote waarde. Het is een moment waarop de leerlingen elkaar beter leren kennen, ze met elkaar en naar elkaar luisteren en kijken. Op deze wijze raken onze kinderen ook vroeg vertrouwd met het toneel en leren ze zichzelf te presenteren.