Opleiding en stage

De Willem van Oranjeschool heeft een partnerschap met de Marnix Academie. Dit houdt in dat wij nieuwe leerkrachten opleiden in samenwerking met de PABO.  Voor een groot deel vindt die lerarenopleiding plaats in de praktijk, namelijk in de klas van de kinderen. De studenten lopen op een of meerdere dagen stage in een van onze groepen.

Sinds jaren werken we met aandacht aan de professionele begeleiding van studenten (= stagiairs). Tevens geven we vorm aan onze eigen professionele ontwikkeling door scholingstrajecten en intensieve begeleiding van startende leerkrachten. De naam Willem van Oranje Opleidingsschool voeren we dan ook met trots en overtuiging. Binnen de school is de schoolopleider verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van de stagebegeleiding.
 

Schoolopleider
Op onze school is een schoolopleider aanwezig die samen met de leerkracht de studenten begeleidt  in hun ontwikkeling.

De schoolopleider creëert een rijke leeromgeving voor de studenten op school zodat de studenten zich over de volle breedte kunnen ontwikkelen tot kwalitatief goede onderwijsmensen.

Er zijn op onze school ook studenten van het ROC aanwezig. Deze studenten worden opgeleid tot klassen- of onderwijsassistent. Ook deze studenten worden door de leerkracht en schoolopleider begeleid in hun ontwikkeling.

We richten ons op drie aandachtspunten:

  • studenten uitdagen zich optimaal te ontwikkelen naar eigen kunnen en naar de minimum stage-eisen, zij worden begeleid naar aanleiding van hun ontwikkeling op dat moment.

  • handhaven van de kwaliteit van mentoren door scholing, ervaring opdoen en persoonlijke begeleiding door de intern coördinator opleiden.

  • integratie van de kennis en inzet van 2e , 3e en 4e jaars Pabo-studenten bij de onderwijskundige ontwikkelingen van de Willem van Oranjeschool.  
     

Doel
Met het bieden van stageplaatsen dienen we een maatschappelijk doel; het opleiden van toekomstige collega’s en het garant staan voor de kwaliteit van de praktijkopleiding op MBO- en HBO-niveau. Daarnaast is het bevredigend onze eigen kennis en ervaring over te dragen aan studenten; dat haalt ook het beste in onszelf naar boven. Bovendien leveren studenten extra helpende handen in de klas en bieden mogelijkheden flexibel in te spelen op bijzondere situaties. Tevens kunnen zij een bijdrage leveren aan onderwijskundige vernieuwingen in de Willem van Oranjeschool.