Onze identiteit

De Willem van Oranje is een protestants-christelijke basisschool. Op onze school zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging.

Methode Trefwoord

Op onze school geven we godsdienstonderwijs. De methode die we hiervoor gebruiken is Trefwoord. Iedere periode staat er een ander thema centraal en aan de hand van dit thema vertellen we verhalen uit de Bijbel,  praten erover in de groep en staan we stil bij de betekenis ervan.

Elke maandagmorgen beginnen we in de grote hal met de weekopening. Alle kinderen zingen samen en luisteren naar verhalen die passen bij het thema van de week.

Gebedsgroep

Op een vrijdag in de maand komt een gebedsgroep bij elkaar in school. Deze groep bestaat uit ouders die in gesprek en gebed aandacht vragen voor leerlingen, leerkrachten en medewerkers van school.