Toekomstgericht onderwijs

Basisschool Willem van Oranje is een moderne, gezellige buurtschool waar een enthousiast team kwalitatief goed onderwijs geeft met aandacht voor ieder kind.

21e-eeuwse vaardigheden

Onze maatschappij verandert voortdurend en daarmee ook ons onderwijs. Wij leiden onze leerlingen op om in de toekomst goed te functioneren in de maatschappij en besteden veel aandacht aan vaardigheden als zelfstandig werken, plannen, reflectie en samenwerken.

ICT en chromebooks

Chromebooks en tablets gebruiken we dagelijks in ons onderwijs. Kinderen werken onder andere met reken- en taalprogramma’s en maken hun werkstukken op de computer. De moderne lesmethodes sluiten aan bij het niveau van de kinderen. Beheersen ze de stof goed, dan worden de opdrachten moeilijker. Hebben ze moeite met een bepaald vakgebied, dan krijgen ze extra oefening en wordt de lesstof herhaald.

Engels groep 1-8

Op school wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden. Zo sluiten we aan bij de moderne maatschappij. Wanneer kinderen al vanaf jonge leeftijd Engels krijgen, spreken ze in de hogere groepen met meer vertrouwen de taal. In alle groepen wordt Engels aangeboden volgens de methode ‘Take it easy’.