Onderwijs op maat

Wij werken handelingsgericht. Dit betekent dat wij maatwerk bieden, waarbij het kan voorkomen dat de één na een korte uitleg zelfstandig aan het werk gaat en de ander de instructie wat langer of zelfs verlengd moet volgen.

Drie niveaus

Wij bieden onderwijs op maat door de vakken op drie niveaus aan te bieden. Kinderen werken zo in de groep op hun eigen niveau.

Plusgroep

Voor kinderen die extra uitdaging en verdieping nodig hebben, is er de plusgroep. Zo hebben we oog voor ieder kind en zijn of haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. We bieden ook verdiepingslessen voor rekenen/wiskunde aan.

Betrokkenheid bij leerproces

In onze school wordt veel zelfstandig gewerkt en zijn de kinderen nauw betrokken bij hun leerproces. We gebruiken planborden in de onderbouw en het dag- en weektaken vanaf groep drie. Kinderen leren onder begeleiding van de leerkracht zelf hun werk te plannen en hier verantwoordelijkheid voor te dragen.

Kindportfolio

In een portfoliomap verzamelt een kind het werk waar hij of zij trots op is. De leerkrachten gaan met de kinderen in gesprek over het leerproces en resultaten. Kinderen geven aan wat goed ging, wat ze lastig vonden en wat ze anders willen doen. Hier leren ze veel van. Ouders worden ook betrokken bij het gesprek en samen stimuleren we het kind in zijn ontwikkeling. We hebben een positieve houding en geven graag complimenten.