Wat we leren in groep 6?

Rekenen - Wereld in Getallen
Bij rekenen wordt er voor het eerst gewerkt met breuken. De tafels zijn erg belangrijk en worden regelmatig geoefend. We werken aan digitale tijden, grafieken aflezen en maken en getallen tot 100.000. Bij optel- en aftreksommen leren we dit jaar cijferend (onder elkaar) rekenen.

Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip
Elke week wordt er een actueel thema aangeboden van de methode Nieuwsbegrip. We werken hier zowel schriftelijk als digitaal mee.

Technisch lezen - Estafette
De methode Estafette staat centraal als de methode voor het technisch lezen, al zijn we hier natuurlijk veel meer mee bezig. We lezen elke morgen en middag bij binnenkomst, maar ook de teksten van de zaakvakken en nieuwsbegrip zorgen voor oefening.

Taal en spelling - Staal
Sinds dit schooljaar werken we met de methode STAAL. We leren o.a. werkwoordspelling, zins- en woordontleding, spreekbeurten maken, verhalen en verslagen schrijven.

Wereldorientatie - Wijzer
De methode Wijzer is de methode waarin we alles leren over de natuur, aardrijkskunde en geschiedenis van ons land. We leren ook de topografie van Nederland. Dat krijgen we als huiswerk mee om te leren.

Engels - Take it Easy
De methode Take it easy leert ons van alles over de Engelse taal. We krijgen huiswerk mee naar huis voor dit vak. Op school leren we veel woorden en zinnen, maar dialogen komen ook aan bod. De methode biedt veel via filmpjes/liedjes e.d. op het digibord aan zodat de juiste uitspraak gehoord en geleerd wordt.

Sociaal- emotionele ontwikkeling - Kwink
We werken met de methode Kwink. Om de week is er een les waarin we veel van en met elkaar leren. Het is een methode waarmee we via actieve opdrachten, actuele onderwerpen en filmpjes aan de slag gaan.