Spelend leren in groep 1-2

De kleuters uit groep 1 en 2 leren vooral door samen te spelen. In zijn spel doet uw kind ervaringen op en verwerkt hij allerlei zaken.

In het klaslokaal hebben we met zorg speel- en themahoeken ingericht en is er veel ruimte om samen te spelen. Daarbij doen de kinderen ervaringen op die de basis vormen voor de jaren op de basisschool.

Kleuters werken met een planbord om eigen activiteiten te plannen tijdens de speel-/ werkles. Zo wordt een begin gemaakt in zelfstandig werken.

Methode Onderbouwd
In de groepen 1 en 2 werken we met de methode Onderbouwd. Deze methode biedt een goed lesaanbod en  een leerlingvolgsysteem. Het helpt ons om speelmomenten om te zetten in leermomenten.

Onderbouwd kenmerkt zich door een gestructureerd cognitief leeraanbod rondom ontwikkelingsmateriaal. Dit heet het ‘drieslag leersysteem’. De eerste leerstap is het aanbieden van het leerdoel in de grote kring, dan volgt het verwerken van het doel binnen de werkles en tenslotte controleert de leerkracht of het doel is behaald.

De gebieden, waarin de kinderen begeleid worden, ervaringen opdoen en leerdoelen halen, zijn: sociale vaardigheden, taalontwikkeling, voorbereidende schrijf- en rekenoefeningen, motorische ontwikkeling, tekenen en handvaardigheid, muziek en Engels.

Engels vanaf groep 1
Alle kinderen op onze school krijgen les in Engels. Voor de kleuters gebruiken we de methode ‘Take it easy’. In de kleutergroep zingen we samen Engelse liedjes, lezen Engelse boekjes voor, leren tellen en nieuwe woorden kennen aan de hand van leuke thema’s. Spelenderwijs komen de kinderen zo in aanraking met de Engelse taal. Iets waar ze later veel profijt van hebben.

Meer informatie
Dan verwijzen wij u graag naar de pagina groep 1-2.