Wat we leren in groep 5

Onze christelijke identiteit geven we vorm aan de hand van de methode “Trefwoord”  en “Kwink”. We vertellen 3x per week Bijbelverhalen en bespreken met elkaar wat  je hieruit kunt leren voor situaties in het dagelijkse  leven.

Tijdens de rekenlessen wordt veel aandacht besteed aan de tafels. Tevens wordt in groep 5 veel geoefend met rekenen tot en met 1000.

Voor taal en spelling gebruiken we de methode “STAAL”.  Elke spellingles wordt er een spellingsregel aangeboden of herhaald

In de groep besteden we ook veel tijd aan lezen, zowel technisch als begrijpend. Aan het begin van elk dagdeel wordt een kwartier stil gelezen. Verder oefenen we nog met de lessen uit de methode “Estafette”.  Voor Begrijpend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip” met elke week een actueel onderwerp.

Voor de vakken Natuur, Geschiedenis en Aardrijkskunde gebruiken we de methode “Wijzer!”. Een leuke methode met veel achtergrondinformatie in de vorm van filmpjes en verhalen. Dit geldt ook voor de methode  “Take it Easy”  voor Engels.

Uiteraard ontbreken ook de creatieve vakken niet. Wekelijks wordt er getekend en geknutseld.