Ouderraad

Naast leren, zijn er op school ook tal van feestelijke activiteiten! Hierbij speelt de ouderraad (OR) een belangrijke rol. De organisatie van deze activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met de teamleden.

Vanuit de OR wordt voor elke activiteit een commissie gevormd, die samen met enkele teamleden zorgt voor de organisatie en uitvoering van het feest of de activiteit. De organisatie van de activiteiten kan soms veel tijd vergen. De OR kan deze activiteiten alleen verrichten met de hulp van andere ouders. Regelmatig worden er ouders gevraagd om aan een activiteit mee te helpen.

Ouderbijdrage

Om deze activiteiten te kunnen realiseren, betaalt u als ouder een ouderbijdrage. Een belangrijke taak van de OR is het beheren en het toezien op de besteding hiervan.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar EUR 28,00 per leerling. Leerlingen die later in het schooljaar beginnen, betalen een bedrag naar rato.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers, via de leerlingen, een brief met daarbij het verzoek de ouderbijdrage voor eind november te betalen. U kunt de ouderbijdrage ook direct overmaken op NL24RABO0158302168 t.n.v. de Basisschool Willem van Oranje, onder vermelding van de naam en groep van uw kind.

Samenstelling schooljaar 2023-2024

 Mw. Y. van Gulik (Yvette) - voorzitter

Mw. M. van de Ree (Mandy) - voorzitter

Mw. A. Hoffland (Annemarie) - penningmeester

Mw. L. Boelhouwer (Linda)

Mw. W. van der Hoek (Wietske)

Mw. D. Meijers (Dorette)

Mw. C. Hartman (Carolien)

Mw. S. de Graaff (Sylvia)

Mw. D. Noordzij (Debbie)

Mw. C. Graafland (Carlijn)
 

Contact
Lijkt het u leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van de activiteiten? Wij kunnen altijd hulp gebruiken! Uiteraard kunt u de leden op het schoolplein aanspreken, maar mailen kan ook: ouderraadwvo@gmail.com