Klachtenregeling

De school zoekt altijd met u naar een oplossing bij problemen en klachten. Komt u er met de betrokken medewerker niet uit? Neem dan contact op met de directeur.

Als het resultaat na diverse gesprekken niet naar uw tevredenheid is, kunt u als ouder een klacht indienen. Hiervoor zijn de SPCO-scholen aangesloten bij een landelijke klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Voor de uitgebreide klachtenregeling verwijzen wij u naar onze schoolgids en www.spco.nl.