Wat we leren in groep 4?

Net als in de rest van de school gebruiken wij voor godsdienst de methode ‘Trefwoord’, dit is een methode die gebaseerd is op vijf dagopeningen, passend bij een kalenderplaat op het digibord. De ene keer vertellen we een Bijbelverhaal, de andere keer lezen we een spiegelverhaal voor en praten we over het moraal van het verhaal.

Lezen en begrijpen wat je leest - Estaffete/Nieuwsbegrip
In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. De kinderen bouwen verder aan hun leesvaardigheid. 

Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen.

Om bovenstaande te kunnen, werken we ook nog aan het technisch leesniveau. Met de start van het schooljaar oefenen we op AVI-M4 en vanaf halverwege het jaar werken we naar AVI-E4. We lezen wisselrijtjes, losse zinnen en teksten. Steeds weer met een nieuwe leesmoeilijkheid, voor-koor-door. 

Goed spellen is best lastig! - Staal
In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere woorden’, dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.

Vanaf groep 4 werken wij met STAAL spelling. Dagelijks maken de leerlingen een oefendictee. Wij oefenen dus met woorden die niet klankzuiver zijn. De leerlingen leren daarvoor in het jaar 10 nieuwe categorieën. Bijvoorbeeld: plankwoord – afspraak, daar mag geen ‘g’ tussen. Door de categorieën goed toe te passen, weten de leerlingen bijvoorbeeld waarom je lopen schrijft en niet loopen.

Schrijven in groep 4 - Pennestreken
Met schrijven borduren wij verder op de schrijfkennis die in groep 3 is opgedaan. Bij ons leren de leerlingen de hoofdletters van het verbonden schrift schrijven. Als alle hoofdletters zijn aangeboden gaan we oefenen met het schrijven met pen. Best ingewikkeld als je ineens niet meer kunt gummen.

Taal - Staal

 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen

 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen

 • Woordenschat uitbreiden aan de hand van 8 verschillende thema’s. Thema’s: start, onderweg, klein, nodig, lekker, slapen, gek en kleding. 

 • Een paar keer per jaar presenteren de leerlingen een eindproduct van het desbetreffende thema. Hierbij oefenen ze met praten voor een groep. Eerst in een klein groepje, daarna voor de hele klas. 

Rekenen - Wereld in getallen

 • Eerste helft schooljaar is er veel aandacht voor getalbegrip en het automatiseren van sommen tot 20.

 • Telrij tot 1000

 • Van rekenen tot 20 naar rekenen tot 100

 • Optellen en aftrekken (basis- en variastrategieën)

 • We leren de tafels 1 t/m 10. Eerst herhaald optellen, daarna met behulp van strategieën en uiteindelijk ook gewoon stampen. Het laatste hebben wij ook de hulp van u als ouders/verzorgers thuis bij nodig. Zodra we daar aan toe zijn, laten wij dit weten. 

 • Contextsommen: van plaatje of verhaaltje naar een som

 • Klokkijken: hele uren, halve uren, kwartieren, analoog en digitaal

 • Meten en meetkunde

 • Geldbedragen t/m 100

 De buitenwereld wordt belangrijker - Wijzer
Dit schooljaar gaan we al gestructureerder aan de slag met wereldoriëntatie. Ook ter voorbereiding op de hogere groepen, waarin deze vakken een belangrijke plaats innemen. We doen dit met de methode Wijzer. Eigenlijk is dit aardrijkskunde, natuur en geschiedenis in één. We leren plattegronden begrijpen, maken kennis met kaartlezen en ontwikkelen een tijdsbesef aan de hand van begrippen als dagen, maanden en jaren.

De kinderen gaan steeds meer zelfstandig deelnemen in het verkeer. Daarom geven wij verkeersles in veilig oversteken, veilig fietsen en eenvoudige voorrangsregels. Hiervoor gebruiken wij de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland

 

U leest het al, groep 4 is een groep waarin het kind grote stappen maakt. Een druk maar superleuk leerjaar!