Wat we leren in groep 8?

Groep 8 is een bijzonder en spannend jaar. Naast kamp, schoolvoetbaltoernooien, middelbare schooladviezen en de musical moet er natuurlijk ook gewerkt worden aan de normale vakken:

Rekenen - Wereld in Getallen
In groep 8 is de stof erg pittig. De leerlingen krijgen moeilijke sommen die te maken hebben met wiskunde die zij op de middelbare school gaan krijgen. De volgende onderdelen komen aan bod: oriëntatie op het getallengebied t/m 100.000, hoofdrekenen, cijferend optellen - aftrekken, - vermenigvuldigen, kolomsgewijs delen, breuken, kommagetallen, procenten, verhoudingen en het verstandig gebruik van de rekenmachine.

Wereldoriëntatie - Wijzer
De vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis horen binnen het wereldoriëntatie onderwijs. Bij natuur en techniek leren de kinderen over ‘bouwen en materialen’, ‘energie’, ‘kringloop en milieu’, ‘groei en ontwikkeling’ en  ‘kracht en beweging’. Met aardrijkskunde worden de onderwerpen ‘landbouw’, ‘landschap’, ‘mensen’, ‘industrie’ en ‘dienstverlening’ aangeboden. Ook hoort bij ieder hoofdstuk van aardrijkskunde een topografieles. De geschiedenis neemt ons mee naar de tijd van ‘regenten en vorsten’, ‘pruiken en revoluties’, ‘burgers en stoommachines’, ‘wereldoorlogen’ en ‘televisie en computer’.

Engels - Take it Easy
Eenmaal in de week krijgen de kinderen les in de Engelse taal. De methode Take it Easy is een digitale methode waarbij de leerlingen leren spreken, luisteren en schrijven in het Engels.

Creatieve ontwikkeling
In groep 8 wordt ook aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Iedere week staat er een handvaardigheidsles, tekenles, muziekles of dramales op het programma. Het is belangrijk voor groep 8 om naast het harde werken te kunnen ontspannen.

Taal en Spelling - Staal
Voor taallessen wordt de methode STAAL gebruikt. In deze methode wordt aandacht besteed aan de vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.

Voor spelling wordt de methode STAAL gebruikt. Verschillende strategieën worden aangeleerd.

Sociaal-emotionele ontwikkeling - Kwink
De methode Kwink heeft iedere twee weken een nieuwe les voor ons klaar staan. Dit is een digitale methode waarbij de leerlingen naar animatiefilmpjes kijken en waarbij er gepraat wordt over de Kwink van de week. De leerlingen vergroten aan de hand van toneelstukjes, tekeningen, discussies of andere opdrachten hun sociale vaardigheden.