Ouderbetrokkenheid

Onze school wil kinderen een prettige en veilige omgeving bieden. Een goede communicatie tussen school en ouders is dan een vereiste. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Contactmomenten

We informeren en betrekken ouders op verschillende manieren. We organiseren informatieavonden, tien-minuten-gesprekken, portfoliogesprekken, komen op huisbezoek (in groep 1) en informeren via de nieuwsbrief, e-mail en het informatieprikbord. U kunt voor vragen over uw kind altijd binnenlopen bij de leerkracht en/of directie.

Actieve ouders

We zijn blij met onze grote groep actieve ouders. Via medezeggenschapsraad (MR), ouderraad (OR) en schoolraad (SR) leveren zij een belangrijke bijdrage aan de school.

Via de Klussenlijst kan elke ouder zelf aangeven waarmee hij of zij kan helpen. Verder werken we met klassenouders. Zij ondersteunen de leerkrachten met hele praktische zaken, zoals het regelen van auto’s om op excursie of naar een sportdag te gaan.

Onze school stelt de belangstelling van ouders zeer op prijs. Wij kunnen niet zonder uw betrokkenheid!