Wat we leren in groep 7

Wat leren we allemaal in groep 7?

Rekenen

Rekenen krijgt veel aandacht en de stof is best pittig. De kinderen leren rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhoudsmaten en oppervlakten berekenen, aflezen van schalen, afstanden, werken met de rekenmachine en rekenen met geld.

Wereldori├źntatie

Wekelijks krijgen de kinderen de vakken Naut (Natuur en Techniek), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook leren de kinderen in groep 7 de topografie van Europa. de verschillende landen, (hoofd)steden, rivieren etc. Daarnaast wordt er, elke dag aandacht besteed aan Godsdienst, en krijgen de kinderen lessen in verkeer. In april zullen de kinderen van groep 7 ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen

Engels

Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 7 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Taal

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal/Spelling beeld.