Wat we leren in groep 7

Wat leren we allemaal in groep 7?

Rekenen

Rekenen krijgt veel aandacht en de stof is best pittig. De kinderen leren rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhoudsmaten en oppervlakten berekenen, aflezen van schalen, afstanden, werken met de rekenmachine en rekenen met geld.

Taal + Spelling

Voor taal en spelling gebruiken we de methode STAAL. Verschillende strategieën worden aangeleerd

Wereldoriëntatie

Wekelijks krijgen de kinderen de vakken Naut (Natuur en Techniek), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook leren de kinderen in groep 7 de topografie van Europa. de verschillende landen, (hoofd)steden, rivieren etc. Daarnaast wordt er, elke dag aandacht besteed aan Godsdienst, en krijgen de kinderen lessen in verkeer. In april zullen de kinderen van groep 7 ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen

Engels

Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 7 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De methode Kwink heeft iedere twee weken een nieuwe les voor ons klaar staan. Dit is een digitale methode waarbij de leerlingen naar animatiefilmpjes kijken en waarbij er gepraat wordt over de Kwink van de week. De leerlingen vergroten aan de hand van toneelstukjes, tekeningen, discussies of andere opdrachten hun sociale vaardigheden.