Wat we leren in groep 7?

Rekenen - Wereld in Getallen 
Rekenen krijgt veel aandacht en de stof is best pittig. De kinderen leren rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhoudsmaten en oppervlakten berekenen, aflezen van schalen, afstanden, werken met de rekenmachine en rekenen met geld. We gebruiken hiervoor de methode 'Wereld in getallen'.

Taal + Spelling - Staal
Voor taal en spelling gebruiken we de methode STAAL. Verschillende strategieën worden aangeleerd bij spelling. Dit wordt visueel aangeboden door plaatjes bij elke categorie. Elk blok worden er nieuwe spellingscategorieën en bijhorende strategieën aangeboden. Met taal werken we thematisch; van het thema strips tot het thema familie. 

Wereldoriëntatie - Wijzer
Wekelijks krijgen de kinderen de vakken Naut (Natuur en Techniek), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook leren de kinderen in groep 7 de topografie van Europa: de verschillende landen, (hoofd)steden, rivieren etc. Daarnaast wordt er, elke dag aandacht besteed aan Godsdienst en krijgen de kinderen lessen in verkeer. In april zullen de kinderen van groep 7 ook deelnemen aan het Landelijk Verkeersexamen.

Engels - Take it Easy
Eenmaal per week krijgen de kinderen in groep 7 Engels uit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, te schrijven en te luisteren.

Sociaal-emotionele ontwikkeling - Kwink
De methode Kwink heeft iedere twee weken een nieuwe les voor ons klaar staan. Dit is een digitale methode waarbij de leerlingen naar animatiefilmpjes kijken en waarbij er gepraat wordt over de Kwink van de week. De leerlingen vergroten aan de hand van toneelstukjes, tekeningen, discussies of andere opdrachten hun sociale vaardigheden.