Actieve school

De Willem van Oranje is een actieve school. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen ervaringen op doen op het gebied van kunst, cultuur, natuur en sport.

Kunst en cultuur
We besteden ruim aandacht aan kunst en cultuur, bv. in de handvaardigheid lessen, crea-middagen, muzieklessen, weekopeningen en het taal- en leesonderwijs.

KUVO
Om een compleet aanbod te bieden op het gebied van kunst, muziek, dans, drama, theater en film hebben we samen met een groot aantal scholen in de Gemeente Woerden de Stichting Kuvo opgericht. In nauwe samenwerking met plaatselijke, regionale en landelijke instanties wordt er jaarlijks een kunstmenu gepresenteerd, waarbij elk kind jaarlijks 1 à 2 voorstellingen en/of projecten krijgt aangeboden. Daarnaast biedt de Kuvo interessante aanvullende programma’s waar we regelmatig uit kiezen. Deze activiteiten vinden vaak buiten de school plaats, maar wel onder schooltijd.

Muziek
Elke week krijgen de kinderen muziekles van vakdocenten van het Klooster.
Er worden liedjes aangeleerd, maar ook maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Natuureducatie
Regelmatig nemen we deel aan excursies, o.a. georganiseerd door Natuur- en Milieueducatie Woerden. De kinderen maken kennis met allerlei aspecten uit de natuur. Deze werkgroep verzorgt excursies, geeft projecten uit, heeft materialen ter beschikking ter ondersteuning van biologie- en natuurkundige lessen.

Sportief schoolplein
‘Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn’, zei Johan Cruijff eens. Hierop bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Door de realisatie van een Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het reguliere als speciale onderwijs stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens en na schooltijd.

De Willem van Oranje heeft zo’n prachtig schoolplein. Dit plein is mede tot stand gekomen met behulp van de Cruijff Foundation, de Gemeente Woerden en vele betrokken ouders. Onze kinderen spelen en sporten hier heerlijk in de pauzes en na schooltijd.

Sportsterren
Tijdens het buiten spelen maken wij ook gebruik van de sportsterrenkisten die wij huren van het Beweegteam Woerden.