Wat we leren in groep 3

In groep 3 leren de kinderen echt lezen, schrijven en rekenen! Hierbij wordt er veel herhaald, zodat er een goede basis ontstaat.

Sociaal- emotionele ontwikkeling - Kwink

Elke twee weken behandelen we een nieuw les van Kwink, waarbij de Kwink van de Week centraal staat. Er wordt naar een animatiefilmpje gekeken, er wordt gepraat over de Kwink van de week en door middel van een toneelstukje of tekening  wordt er een verwerkingsopdracht gedaan om de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten.

Leesonderwijs - Veilig leren lezen

Ongeveer een derde van alle uren dat groep 3 op school is, is de groep bezig met Veilig leren lezen. Al in de eerste schoolweek leren de leerlingen eenvoudige woorden met 3 letters lezen. Rond de herfstvakantie lezen de leerlingen korte woordjes al vloeiend. Rond kerst kent groep 3 bijna alle letters en klanken en kunnen de leerlingen boekjes lezen op avi- niveau M3. Aan het einde van het schooljaar lezen de leerlingen al woorden van twee lettergrepen, vergelijkbaar met avi-niveau E3.

Naast de leeslessen biedt Veilig leren Lezen ook woordenschat-, taal- en begrijpend lezen lessen aan.

Schrijven – Pennenstreken

In groep 3 wordt er gestart met het leren schrijven in schrijfletters. In de eerste helft van het schooljaar leren de leerlingen alle letters in schrijfletters te schrijven. Hierbij lopen de aangeboden nieuwe schrijfletters synchroon met de aangeboden nieuwe letter van Veilig leren lezen.

In de tweede helft van groep 3 leren de leerlingen om de letters aan elkaar te schrijven, waarbij het lopende schrift ontstaat.

Rekenen  - Rekenrijk

Begin groep 3 worden er veel telactiviteiten uit groep 2 herhaald. Vanaf het tweede hoofdstuk van Rekenrijk gaan de leerlingen echte plus en min sommen maken. Er wordt alleen nog maar tot 10 gerekend. Deze sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen of door het gebruik van concreet materiaal of een rekenrek.

In de tweede helft van groep 3 leren de leerlingen sommen te maken boven de tien en worden de sommen tot en met 10 geautomatiseerd.

Verder leren de leerlingen klokkijken ( hele uren, halve uren en kwartieren) en meetopdrachten te maken.

Engels- Engels

Om de week krijgt groep 3 een Engelse les vanuit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn; me and my school, me and my animals, me myself and I, me and my family en me and my animals.

Wereldoriëntatie – Wijzer

Groep 3 werkt om de week met de wereldoriëntatiemethode ‘Wijzer.’ Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en verkeer. Door middel van deze lessen krijgen de leerlingen steeds meer oog voor de wereld om hen heen.

Creatieve ontwikkeling

Naast de kernvakken lezen en rekenen wordt er in groep 3 ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma.

Bewegingsonderwijs

Twee keer per week is groep 3 in de gymzaal te vinden. Tijdens de les op maandag worden er activiteiten op toestellen aangeboden en op de vrijdag is het een spelles.