Wat we leren in groep 3?

In groep 3 leren de kinderen echt lezen, schrijven en rekenen! Hierbij wordt er veel herhaald, zodat er een goede basis ontstaat voor het verdere onderwijs.

Sociaal- emotionele ontwikkeling - Kwink
Elke twee weken behandelen we een nieuwe les van Kwink, waarbij de Kwink van de Week centraal staat. Er wordt naar een animatiefilmpje gekeken. Vervolgens wordt er gepraat over de Kwink van de week, door middel van een toneelstukje of tekening. Met een verwerkingsopdracht worden de sociale vaardigheden van de leerlingen verder vergroot. 

Leesonderwijs - Veilig leren lezen
Ongeveer één derde van alle uren dat groep 3 op school is, is de groep bezig met Veilig leren lezen. Al in de eerste schoolweek leren de leerlingen eenvoudige woorden met 3 letters lezen. Rond de herfstvakantie lezen de leerlingen korte woordjes al vloeiend. Tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie heeft groep 3 alle letters en klanken  geleerd en kunnen de leerlingen boekjes lezen op Avi- niveau M3. Aan het einde van het schooljaar lezen de leerlingen woorden van twee lettergrepen, vergelijkbaar met Avi-niveau E3.

Naast de leeslessen biedt Veilig leren Lezen ook woordenschat-, taal- en begrijpend lezen lessen aan.

Schrijven - Pennenstreken
In groep 3 wordt er gestart met het leren schrijven in schrijfletters. Na de Herfstvakantie leren de leerlingen alle letters in schrijfletters te schrijven. Elke twee dagen wordt er een nieuwe schrijfletter aangeboden. De eerste dag leren de kinderen de letter en de tweede dag oefenen zij deze letter verder. 

In de tweede helft van groep 3 leren de leerlingen om de letters aan elkaar te schrijven, waarbij het lopende schrift ontstaat.

Rekenen  - Wereld in getallen
Begin groep 3 worden er veel telactiviteiten uit groep 2 herhaald. Na verloop van tijd worden de tekens + en – geïntroduceerd waardoor er echte sommen ontstaan. Er wordt alleen nog tot 10 gerekend en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek of ander materiaal.

In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen om ook sommen uit te rekenen boven de 10. Het automatiseren van de sommen tot en met 10 is erg belangrijk in groep 3.In groep 3 maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen om de lesstof aan te bieden. De volgende onderwerpen komen tijdens de lessen aan bod:

  • Tellen tot 100;

  • Automatiseren t/m 10 - splitsen (een getal in twee delen verdelen);

  • Plus en min sommen t/m 10

  • Rekenen met geld (euromunten van €1 en €2);

  • Getalbegrip t/m 100;

  • Meten met eigen maat, lengte en gewicht;

  • Klokkijken: halve en hele uren;

Engels- Take it easy
Om de week krijgt groep 3 een Engelse les vanuit de methode Take it Easy. Dit is een digitale methode waar de kinderen Engels leren door te spreken, schrijven en luisteren.

Voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn: me and my school, me and my animals, me myself and I, me and my family

Wereldoriëntatie – Wijzer
Groep 3 werkt om de week met de wereldoriëntatiemethode ‘Wijzer.’ Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek. Door middel van deze lessen krijgen de leerlingen steeds meer oog voor de wereld om hen heen.

Creatieve ontwikkeling
Naast de kernvakken lezen en rekenen wordt er in groep 3 ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. De muzieklessen worden gegeven door een vakdocent. 

Bewegingsonderwijs
Twee keer per week is groep 3 in de gymzaal te vinden. Tijdens de les op dinsdag worden er activiteiten op toestellen aangeboden. De vrijdag staat in het teken van een spelles.