Oud Papier Acties

Komend schooljaar zijn de Oud Papier Acties op de volgende data gepland:

13 september
1 november
13 december
14 februari
4 april
16 mei
18 juli