Oud Papier Acties

In het schooljaar 2019/2020 zijn de Oud Papier Acties op de volgende data gepland:

19 september
31 oktober
12 december
13 februari
16 april
4 juni
16 juli