Oud Papier Acties

Schooljaar 2023 / 2024

Net zoals vorig jaar staat er ongeveer iedere 6 weken een container bij de school waar het oud papier in gedoponeerd kan worden. De container staat er tussen 8.00 - 16.00 uur.

De oud papier actie vindt op de volgende data plaats:

28 september
9 november
21 december
1 februari
7 maart
11 april
30 mei
11 juli